Persoonlijke hulpmiddelen

VLAAMS INVESTERINGSBELEID VOOR GROTE INFRASTRUCTUURPROJECTEN

 

Dit project wordt uitgevoerd aan de Onderzoeksgroep Management en Bestuur van Universiteit Antwerpen, in samenwerking met het Centrum Overheid en Recht (CORe) van Uhasselt.

Een goed infrastructuurinvesteringsbeleid is een wissel op de toekomst. Investeringen voor grote infrastructuurprojecten vandaag moeten immers bijdragen aan het economische en maatschappelijk welzijn in de toekomst. Grote infrastructuurprojecten stellen echter ook specifieke uitdagingen die de governance bemoeilijken. De cycli van planning, bouw en exploitatie overspannen ten eerste verschillende jaren en legislaturen. De financiële kosten en maatschappelijke baten van grote infrastructuurprojecten zijn ongelijk verdeeld in de tijd. Ten tweede zijn investeringsprojecten doorgaans sector- en bestuurslaagoverschrijdend, waardoor ook verantwoordelijkheden versnipperd dreigen te geraken en er nood aan coördinatie ontstaat. Infrastructuur voorziet dikwijls onvoldoende in de behoefte, kwaliteit en betrouwbaarheid en dit vooral door beperkt budget, slechte planning en selectie/prioritisering, inefficiënt en ineffectief management en ontoereikend beheer (OESO 2015).

De centrale vraag in dit thema is hoe de governance van het Vlaamse investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten verbeterd kan worden, zowel op programma- als projectniveau.

In de periode 2016-2017 richt dit project zich voornamelijk op het programmaniveau, waar de governance een kader moet bieden dat ‘garandeert dat de juiste projecten worden geselecteerd en gerealiseerd, op een kostenefficiënte en betaalbare wijze, die betrouwbaar is voor gebruikers en burgers en rekening houdt met de verschillende belangen’ (Triple Bridge 2015: 11; OESO 2015). In de periode 2016-2017 zullen de onderzoekers dit bestuderen door een vergelijking van Vlaamse met buitenlandse praktijken. De onderzoeksvragen die in deze eerste fase zijn de volgende:

  • Hoe gebeurt het programmamanagement van grote infrastructuurprojecten op dit moment in Vlaanderen (qua systeem, instrumenten, processen, rollen en actoren) systeembreed, en met welke ervaringen? (onderzoeksvraag 1)
  • Hoe gebeurt het programmamanagement van grote infrastructuurprojecten in een drietal geselecteerde landen (qua systeem, instrumenten, processen, rollen en actoren) en wat zijn succes- en faalfactoren en ervaringen daarbij? (onderzoeksvraag 2)
  • Welke zijn relevante praktijken uit buitenland die Vlaanderen zou kunnen toepassen teneinde te voldoen aan bovenvermelde criteria van goede investeringsprogramma’s? (onderzoeksvraag 3)


In de periode 2018-2020 zal dit onderzoek zich richten op het projectniveau, zowel inzake (1) contractmanagement en risicomanagement, (2) stakeholdermanagement, relatie- en procesmanagement, en (3) evaluatie.  

Onderzoekspromotoren: Prof. Dr. Wouter Van Dooren, Prof. Dr. Koen Verhoest en Prof. Dr. Steven Van Garsse
Onderzoekers: Lars Dorren en Eva Wolf

 

Terug naar themaoverzicht