Persoonlijke hulpmiddelen

STEUNPUNT BESTUURLIJKE VERNIEUWING 2016-2020

 

Het ‘Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing’ 2016-2020 (afgekort SBV) is een consortium van bestuurskundige onderzoekers bij Vlaamse academische instellingen.

De leden van het consortium zijn:


Het Steunpunt heeft als missie om op een flexibele en interactieve manier wetenschappelijk onderzoek te voeren ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie, op basis van de verwachtingen van de Vlaamse overheid en de jaarlijkse beleidsprioriteiten. Om deze opdracht uit te voeren brengt het Steunpunt een kritische massa van multidisciplinaire expertise samen op het vlak van de bestuurskunde, alsook op het vlak van verwante disciplines en onderzoeksvelden zoals financiën, regelgeving, toekomstverkenningen, transitiedenken, gedragswetenschappen, en personeelsbeleid.

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing is een wetenschappelijk bestuurskundig kenniscentrum, dat verder bouwt op de vruchtbare samenwerking in het derde Steunpunt Bestuurlijke Organisatie – Slagkrachtige Overheid (2012-2015), het tweede Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (2007-2011), en het eerste Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (2001-2006).

In deze vierde generatie steunpunt speelt het consortium dus verder haar rol als partner voor bestuurlijke vernieuwing in Vlaanderen; als maatschappelijke hefboom voor bestuurlijke vernieuwing; en als academische hefboom voor de nationale en internationale bestuurskundige discipline.